شیخ ابوکرار

135

حاشیه فرات | قسمت نهم | شیخ ابوکرار نفس نفس ،از آسمان چشمانت، باران حدیث می بارد مجموعه مستند کوتاه "حاشیه فرات" روایتگر زندگی روزانه بخشی از مردم عراق است، آنها که عاشقانه، هرچه دارند و ندارند را در راه پذیرایی از مهمانان و زوّار سیدالشهدا ع در ایام اربعین خرج میکنند... تهیه شده در مرکز مستند حقیقت