روانشناسی سوپرمارکت:فروش ویژه، قیمت گذاری، برچسب زدن و.

86

در این بیانیه از سری SBS، محققان مواد غذایی دکتر پل هریسون از دانشگاه Deakin با Renee Lim در خصوص روانشناسی پشت فروش ویژه ، قیمت گذاری و بسته بندی مواد غذایی بحث می کند .