موضع گیری سردار حاج سعید قاسمی در مورد احمدی نژاد

4,315

سخنان بی پرده حاج سعید قاسمی در مورد حال این روزهای احمدی نژاد

عشق313
عشق313 1.4 هزار دنبال کننده