فوتبال ناجوانمردانه راموس؛ صلاح جام جهانی را از دست داد

339
صحنه هایی از خشونت های بی اندازه راموس در فوتبال
دیدیش؟ 4 هزار دنبال کننده
pixel