بازدید دکتر لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی از پارک علم و فناوری پردیس

167

(ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان(farhang.isti.ir)