مستند ثانیه های مانده به فاجعه - تصادف تلکابین

901

1993 یک جت نظامی ایالات متحده کابل یک تلکابین در آلپ ایتالیا را قطع میکند . خلبانان به علت کشتن 20 نفر در دادگاه نظامی محاکمه میشون . افسران تحقیق باید بفهمن که چگونه یک تمرین پرواز روتین به فاجعه تبدیل شد . آیا این تصادف بود که به واسطه نقص فنی رخ داده بود یا نتیجه بی احتیاطی خلبانان بود . برای اولین بار افسر پرواز داستان را بازگو خواهد کرد ....دانلود سری کامل این مستند فقط در mndl.ir