اسامی 178 نامزد انتخابات نظام مهندسی ساختمان تهران

387

به گزارش ایران رویداد انتخابات هشتمین دوره انتخابات نظام مهندسی ساختمان که در نیمه مهرماه سال 97 برگزار می شود در حالی وارد رقابت می شود که انتظار می رود از لیست 232 نفری ثبت نام کنندگان نامزدهای هشتمین دوره انتخابات نظام مهندسی تهران 178 نفر کاندید تایید صلاحیت 25 نفر کرسی هیات مدیره تهران را تصاحب کنند