تعزیه حضرت مسلم (ع) - قسمت شهادت حضرت مسلم روستای برغمد محرم 98

916

مجموعه فرهنگی مذهبی بنی هاشم برغمد - محرم 98 تعزیه شهادت حضرت مسلم (ع) امیر صفری (حضرت مسلم) مهدی شمس آبادی (ابن زیاد) رضا آسیایی (محمد اشعث) حسینیه حضرت سیدالشهداء روستای برغمد

pixel