تلاش برای رفع خاموشی های ناشی از باران و طوفان، 27 اسفندماه 97

142
کاری از گروه مستندسازی سیمای کهن / حسین حضوری ، هادی جافر
سیمای کهن 80 دنبال کننده
pixel