چشم چرانی نکن!!! بر اساس یک داستان واقعی

330
سخنران مفتی مِنک آنها زنان را اینگونه تربیت کرده اند که باید توجه عده ی کثیری از مردان را به خود جلب کنند,شما باید توجه مردان با خود جذب کنید تا احساس کنید بزرگ هستند
pixel