تصحیح خط آزمون 26 خوشنویسی با خودکار

4,457
خط و قلم 2 هزار دنبال‌ کننده
4,457 بازدید
اشتراک گذاری
تصحیح دست خط شرکت کنندگان در آزمون خط تحریری آموزشگاه خط و قلم سایت : khagtoghalam.com کانال آموزش رایگان خط : @khatoghalam مدرس: لطفعلی خانی
خط و قلم 2 هزار دنبال کننده
pixel