بخشی از دوره «مدیریت ارتباطات» - ارتباطات و ویژگی‌های آن

127
توانایی برقراری ارتباطات و مدیریت آن، یکی از مهارت‌های کلیدی تمامی مدیران و به‌ویژه مدیران پروژه‌هاست. در فیلم کوتاه حاضر، ضمن ارایه تعریفی برای مدیریت ارتباطات، ویژگی‌ها و شاخصه‌های آن به‌طور اجمالی بررسی خواهد شد. دسترسی به اسلایدها از طریق: https://www.slideshare.net/MazdakAbaee/ss-142515340 #Communication_Management #Project_Communication_Management #Project_Management #Mazdak_Abaee mazdakabaee@outlook.com
pixel