دار و دسته ترامپ همه خوب ؛ مابقی همه بد | شاخ و شانه کشیدن ترامپ برای جهان

184
یا مهدی(عج) 18.3 هزار دنبال‌ کننده
یا مهدی(عج) 18.3 هزار دنبال کننده
pixel