دختر نابغه 10 ساله ایرانی میهمان ویژه دورهمی

5,161
بهار روح افزا، دختر نابغه 10 ساله ایرانی(قهرمان مسابقات محاسبات ذهنی جهان) با استفاده از یک سیستم نوآورانه محاسبه ای به نام چُرتکه(سوربان) قادر است محاسبات پیچیده ی ریاضی را به صورت ذهنی و در زمان کم انجام دهد.
شِدِرِم 12.4 هزار دنبال کننده
pixel