داغترین‌ها: #آپارات کودک

آموزش چارچوب مديريت كيفيت آمارهای رسمی نظام آماری ايران (اصل یک)

58
در این ویدئو سرکار خانم سمانه قادری، رئیس گروه ارزیابی کیفیت آمارهای مرکز آمار ایران، به توصیف اصل یکم از چارچوب مديريت كيفيت آمارهای رسمی با عنوان «هماهنگی نظام ملی آماری ایران» می‌پردازند.
pixel