صفت های پرکاربرد ترکی استانبولی 5

357

آموزش ترکی استانبولی در سایت زیر www.hosaedi.mihanblog.com حسین ساعدی

♛ FORTNITE❤ o_o ♛ZEDONE❤

ZEDONE
270 693.2 هزار بازدید کل

ساسان شوو

sasankhadem
176 55.6 هزار بازدید کل

شورش در شهر آم برات

Am_Berat
269 728.6 هزار بازدید کل