یک مرکز دیتای گوگل را ببینید

109

گوگل که خیلی ها از آن به عنوان مغز اینترنت و وب یاد می کنند دارای مراکز نگهداری و پردازش بسیار قوی است. در فیلم زیر ساز و کار و داخل یکی از این دیتا سنترها را می بینیم