چه کسی مشتری مرا دزدید؟؟

76

هدف چه کسی مشتری مرا دزدید؟؟ معرفی روش ها و چارچوب های جدید و قدرتمند برای جذب و حفظ مشتریان در دوران اوج رویگردانی مشتری است. آیا در آینده، شما هم یکی از کسانی خواهید بود که می پرسد، «چه کسی مشتری مرا دزدید؟یا این که وقتی رقبا این سؤال را می پرسند، شما پاسخ این سوال خواهید بود؟

modam
modam 12 دنبال کننده