استقبال خاص از رئیس جمهور

1,144

رئیس جمهور در بدو ورود به استان هرمزگان مورد استقبال قرار گرفت و این مراسم که به طور زنده از رسانه ملی پخش می شد با حاشیه ای روبرو شد.

تهران نیوز
تهران نیوز 74 دنبال کننده