فراز کمپرسور - نحوه عملکرد فیلترهای CLEARPOINT V L activated carbon adsorbers

26
در این ویدئو نحوه عملکرد نحوه عملکرد فیلترهای CLEARPOINT V L activated carbon adsorbers شرکت BEKO technologies نشان داده میشود. در صنایع حساس مانند صنایع غذا و دارو، خطوط اسپری رنگ، صنایع الکترونیک و استفاده از هوای فشرده فاقد روغن بسیار حائز اهمیت است. با توجه به وجود روغن و هیدروکربن ها در هوای محیط، بدیهی است هوای تولید شده توسط کمپرسورهای oil free نیز عاری از روغن نمی باشد. لذا مستقل از نوع کمپرسور مورد استفاده در این نوع صنایع استفاده از Carbon Active Filters بسیار حائز اهمیت است.
pixel