اختصاص یک روز از حقوق ماهیانه کارکنان سازمان نیازمندیها به هموطنان سیل زده

204
به دنبال وقوع سیل ویرانگر در برخی استان‌های کشور مانند خوزستان، لرستان و گلستان و خسارات جانی و مالی وارده به هموطنان شریف این استانها و به منظور ابراز همدردی و کمک به سیل زدگان، در اقدامی خداپسندانه کارکنان سازمان نیازمندیهای موسسه همشهری یک روز از حقوق ماهیانه خود را به این افراد هدیه کردند.
pixel