لیست کلمات کلیدی

19
safine_net
safine_net 2 دنبال‌ کننده

در این فیلم کوتاه، مهدی محمدی درباره لیست کلمات کلیدی چند نکته کلیدی را مطرح می‌کند. برای مطالعه مقاله مربوط به این فیلم، سایت safine.net مراجعه فرمایید.

safine_net
safine_net 2 دنبال کننده