سه حرکت دو ضرب حسین سلطانی(قهرمانی جهان)

315
حسین سلطانی در حرکت اول دوضرب دسته 73 کیلوگرم وزنه 174 کیلوگرم را بالای سر برد، در دومین حرکت دوضرب موفق به مهار وزنه 178 کیلوگرم نشد و در حرکت سوم موفق به مهار وزنه 180 کیلوگرمی نشد تا به کار خود در این مسابقات پایان دهد.
pixel