حرف اضافه تا در ترکی استانبولی

276

آموزش ترکی استانبولی حسین ساعدی تدریس در شهر استانبول 05449434297 اینستاگرام @hoseyn.saedi تلگرام @hosaedi شماره ایران 09397368623