گیت

142

در این ویدیوکال با مهدی حسین زاده بحرینی درباره git صحبت میکنم و یک پروژه کوچیک رو با git پیش میبریم.

amirbagh75 8 دنبال کننده
pixel