جریمه شرکت معروف لبنیاتی به علت گرانفروشی

4,051

در بازرسی سازمان تعزیرات، یک شرکت لبنی معروف به علت گرانفروشی ۶ میلیارد و ۸۹۶ میلیون تومان جریمه شد.

پلاس فارس
پلاس فارس 121 دنبال کننده