تجلیل بخش خصوصی از کارآفرینان برتر، پیشکسوتان و نوآفرین

333
دومین مراسم اهدای تندیس، لوح و نشان امین الضرب توسط اتاق بازرگانی تهران برگزار شد شبکه شش - 1
pixel