سخت ترین کار دنیا چیه؟ انجام سخت ترین کار دنیا (رزرو 09125281952)

1,224

سخت ترین کار دنیا کار با انسانهاست. انسانهایی با عقاید و نظرات متفاوت. اهدافشون متفاوته و بینش متفاوتی دارند. هماهنگ کردن و مدیریت کردن انسانها خیلی سخته. واقعیت امر اگر 2 نفر با هم مچ و هماهنگ بشن میتونن نتایج شگفت انگیزی بوجود بیارن. اما همین 2 نفر اگه نخوان تحت هیچ شرایطی نمیشه ازشون بصورت بهینه خروجی گرفت. از رئیس جمهور اسبق آمریکا پرسیدند مهمترین مهارتی که لازمه بهش مجهز بشیم چیه؟ گفت:شیوه ی کنار آمدن با مردم. روی افزایش مهارت مردم داری شدیدا کار کنید. تلفن تماس : 09125281952