1- حل مثال از نام گذاری آلکان ها (استاد مصلایی)

1,652
آموزشگاه کنکور هدف
آموزشگاه کنکور هدف 294 دنبال‌ کننده