مرگ با عزت بهتر از زندگی با ذلت

355
ظلم با اینکه قوی هست ولی پایدار نمی ماند
farhan1375 19 دنبال کننده
pixel