بازار وکیل شیراز نیز به زیر آب رفت!

59,580

اوضاع بحرانی و وضعیت قرمز مرکز فارس،سیل پس از دروازه قرآن و دروازه سعدی به بازار وکیل هم رسید...

کلاکت
کلاکت 11.2 هزار دنبال کننده