پخش زنده جلسات تحلیل هفتگی

899
سه شنبه هر هفته - یک ساعت بعد از بازار-ساعت 13:30 با حضور : ولید هلالات ،دکتر مرتضی عباد،مهدی میرازیی،بهزاد صمدی،حسین اروجلو،روزبه شریعتی و آدنا طروسیان
pixel