نحوه تعیین حق بیمه صاحبان حرفه ها ، مشاغل آزاد و اختیاری

41

صاحبان حرف و مشاغل آزاد به افرادی اطلاق می شود که برای انجام حرفه و شغل مورد نظر با داشتن کارگر و یا خود به تنهایی (خویش فرما) به استناد مجوز اشتغال صادره از سوی مراکز ذیصلاح یا به تشخیص هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی به کار اشتغال داشته و مشمول مقررات حمایتی خاصی نباشند. دراین ویدئو توضیحاتی درمورد نحوه تعیین حق بیمه حرف و مشاغل آزاد و اختیاری توسط آقای محمد حسن زدا قائم مقام سازمان تامین اجتماعی ارائه شده است .

filimo
کرگدن - فصل 1 قسمت 3
%90
پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…