فیلم هلاکت ابوبکر البغدادی

3,221
فیلمی از عملیاتی که گفته می شود ابوبکر بغدادی، سرکرده داعش در آن کشته شده است
روز پلاس 471 دنبال کننده
pixel