اموزش خط خودکاری

32
Khat_khodkari_ali 6 دنبال‌ کننده
تحریر حرف الف بصورت ضعف و قوت
Khat_khodkari_ali 6 دنبال کننده
pixel