توضیحات دکتر رضا رحمت الله زاده در خصوص همایش

441

دکتر رضا رحمت الله زاده مسئول دبیرخانه اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی آتش نشانی وایمنی شهری و رئیس مرکز علمی کاربردی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران