حاج علی شانظری کاندیدای مجلس به معرفی شهر شاپورآباد شهر برج کبوتر پرداخت

84

حاج علی شانظری کاندیدای مجلس یازدهم با انتشار ویدئویی به معرفی شهر شاپورآباد برخوار شهر برج کبوتر پرداخت.

صدای جویا 7 دنبال کننده
pixel