نتیجه ای فاجعه بار برای پیکاپ نیسان!

4,311

تست تصادف نیسان پیکاپ با صفر ستاره ایمنی

مجله ماشین
مجله ماشین 240 دنبال کننده