کلیپ کوتاه تبریک روز مادر

1,335

«و انسان را درباره پدر و مادرش سفارش کردیم مادرش او را باردار شد و هر روز ضعیف تر گردید تا دو سال که از شیر بازگیردش ، که شکر من و پدر و مادرت را بجای آور و بازگشت به سوی من خواهد بود » آیه 14 سوره لقمان

جام جمکران 1.7 هزار دنبال کننده
هم گناه - فصل 1 قسمت 1
%93
کارگردان: مصطفی کیایی مدت زمان: 50 دقیقه
هم گناه - فصل 1 قسمت 1
pixel