ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

تمرین ریکاوری تیک تراکتور بعد از بازی مقابل سپاهان

1,572
دنیزلی در اولین تمرین بعد از باخت مقابل سپاهان گفت: ما به صورت متحد و همدل سرپا هستیم.
pixel