تمرین ریکاوری تیک تراکتور بعد از بازی مقابل سپاهان

1,461

دنیزلی در اولین تمرین بعد از باخت مقابل سپاهان گفت: ما به صورت متحد و همدل سرپا هستیم.