آموزش سیستم AddForce در یونیتی

67

آموزش سیستم AddForce در یونیتی که کاربرد این سیستم در تیر زدن و حرکت و پرش و... در یونیتی هست و کلا خیلی کاربرد داره.

UnityGame
UnityGame 14 دنبال کننده