سگ عظيم جثه تبتی

1,938

این نوع سگ یکی از نژاد های اصیل وبسیار خطر ناک است

مهلا راد
مهلا راد 1.8 هزار دنبال کننده