Video Copilot - Action Movie_1

190

بیش از 80 تصویر متحرك برای استفاده در فیلمهای اكشن با Alpha Channel - شامل پاشیدن خون، جای گلوله، انواع انفجار، دود و مه، جرقه و ...- سازگار با تمام نرم افزارهای تدوین مانند پریمیر، ادیوس و... - قیمت 10000 تومان - 1 DVD - خرید تلفنی : 02188301264 - www.ShortCuts.ir –