آموزش تخصصی اجرای کفپوش اپوکسی سه بعدی و دکوراتیو

3,398

دوره انحصاری آموزش اجرای کفپوش اپوکسی در ایران هدف ما افزایش همکاران حرفه ای در سراسر ایران است دوره سه روزه مختصی به آموزش اپوکسی است چرا که تیم اجرای حداقل در سه روزه می بایست اقدام به اجرای کار اپوکسی بپردازد تا پوشش بدرستی اجرا شود

pixel