پوسیدگی دندان (قسمت اول)

156
در این ویدیو خانم دکتر ندا برزویی عوامل پوسیدگی دندان را به طور کامل توضیح داده است و راه های جلوگیری از پوسیدگی دندان را شرح داده است هر هفته با موضوعی جدید مارا دنبال کنید https://dmcc.pro/preventing-tooth-caries/
pixel