آموزش حسابداری و استخدام - پس از ده جلسه و قبل از اتمام دوره حسابدار شدم

237
دو سال بیکاری بخاطر فکر اشتباه. داستان اشتغال این خانم را حتما ببینید!!!
pixel