نماهنگ | اربعین، بی نظیر دوران ها

562
حضرت آیت الله خامنه ای: «این راه پیمایی اربعین است که حقیقتاً یک حادثه ی بی نظیری است؛ ما نه فقط در دوران خودمان در دنیا، بلکه در تاریخ هم سراغ نداریم یک چنین اجتماعی، یک چنین حرکتی را هر سال، و هر سال گرم تر از سال قبل اتّفاق بیفتد؛

u_2212325

9 ماه پیش
جالب بود
pixel