ویدئوی از معاینه تا عمل لازک در نوآوران را باهم ببینیم (قسمت دوم)

15,913
مراحل مختلفی که مراجعه کنندگان از معاینه تا عمل لازک در کلینیک نوآوران را تجربه میکنند باهم ببینیم. در حین عمل لازک در اتاق عمل چه میگذرد ؟ حال بیماران چگونه است ؟ لیزیک چه مراحلی دارد ؟ همه را در این ویدیوی جالب ببینیم. (قسمت دوم)
pixel