مسابقه قهرمانی ساخت موشک کاغذی

584

بیش از ۱۷۰ شرکت کننده از ۵۸ کشور جهان روز شنبه در این رقابت شرکت کردند. مقام اول این مسابقه به جک هاردی از آمریکا رسید. موشک کاغذی او ۵۶ متر مسافت را طی کرد.

کلاکت
کلاکت 10.9 هزار دنبال کننده