سیزده بدر 98 پارک قیطریه

101

سیزده بدر یا همان روز طبیعت بهانه ای برای گردهم آمدن خانواده ها ؛ تجدید دوستی و محبت ؛ لمس طبیعت ؛ شادی و سرور کودکان ؛ بازگشت لبخندبرلبان بزرگترها و خلاصه همه چیز در این روز و سنت خوب نهفته است آنرا پاس داریم

حسین توکلی
حسین توکلی 73 دنبال کننده